PB SWISS TOOLS: Bộ tô vít, kèm giá treo tường, đóng vỉ [tay cầm Multicraft]

PB 6240 CN

Quick overview

Bộ tô vít với tay cầm Multicraft, kèm giá treo tường, đóng gói dạng vỉ.

E-Mail
Item Code
PB 6240.CN 6100/1, 2, 3, 4, 5, 6 652 10 0 7 610733 235889 3.258.000 đ ADD
PB 6242.CN 6190/0, 1, 2, 3 423 10 0 7 610733 235896 2.302.000 đ ADD
PB 6244.CN 6100/1, 2, 3, 4; 6190/1, 2 479 10 0 7 610733 235902 2.829.000 đ ADD
PB 6440.CN 6400/8, 9, 10, 15, 20, 25 397 10 0 7 610733 235827 3.102.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 6240

View Details

Notice
Gọi ngay