PB SWISS TOOLS: Bộ cán vít Insider 1, bỏ túi, đóng vỉ [Dòng cá nhân]

PB 6460 CN

Quick overview

Bộ cán vít Insider 1: Chuôi tay cầm Multicraft thiết kế rỗng để chứa tám (08) đầu vặn vít chính xác C6. Đầu chụp ốc vít dành cho đầu vặn vít 1/4” với chiều dài của lưỡi: 20mm và có tổng chiều dài: 125mm. Vừa vặn với mọi túi để mang đi và đóng gói dạng vỉ.

E-Mail
Item Code
PB 6460.CN 8 x C6: Slot 2, 3, 4; TX 10, 15, 20; PH 1, 2 106 10 0 7 610733 235025 2.038.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 6460 Black

View Details

PB 6460 Purple

View Details

PB 6460 Blue

View Details

PB 6460 Green

View Details

Notice
Gọi ngay