PB SWISS TOOLS: Bộ dụng bỏ túi Insider 1 [Dòng cá nhân, màu xanh lá cây]

PB 6460 Green

Quick overview

Bộ dụng bỏ túi Insider 1: Bộ cán vít đa năng dành cho đầu vít 1/4″ với 8 đầu vặn vít chính xác C6 thay thế; có chiều dài lưỡi 20mm, tổng chiều dài 125mm.

E-Mail
Item Code
PB 6460.Green 8 x C6: Slot 2, 3, 4; Hex 3, 4, 5; PH 1, 2 94 10 0 7 610733 246267 1.911.000 đ ADD
PB 6460.Green V01 8 x C6: Slot 2, 3, 4; TX 10, 15, 20; PH 1, 2 94 10 0 7 610733 267682 1.911.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 6460 Black

View Details

PB 6460 Purple

View Details

PB 6460 Blue

View Details

PB 6460 Yellow

View Details

Notice
Gọi ngay