PB SWISS TOOLS: Bộ dụng bỏ túi Insider 1 [Dòng cá nhân, màu vàng]

PB 6460 Yellow

Quick overview

Bộ dụng bỏ túi Insider 1: Cán cầm đa năng chứa đầu vít 1/4″ được tích hợp 8 đầu vặn vít chính xác C6 thay thế; thuộc loại ngắn, có chiều dài lưỡi 20mm, tổng chiều dài 125mm; phù hợp để trong túi khi mang theo.

E-Mail
Item Code
PB 6460.Yellow 8 x C6: Slot 2, 3, 4; TX 10, 15, 20; PH 1, 2 94 10 0 7 610733 223572 1.911.000 đ ADD
PB 6460.Yellow V01 8 x C6: Slot 2, 3, 4; Hex 3, 4, 5; PH 1, 2 94 10 0 7 610733 267675 1.911.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 6460 Black

View Details

PB 6460 Purple

View Details

PB 6460 Blue

View Details

PB 6460 Green

View Details

Notice
Gọi ngay