PB SWISS TOOLS: Mũi vạch [thép vanađi crôm]

PB 700 A

Quick overview

Mũi vạch dùng thay thế cho PB 700, A = thẳng, B = cong.

E-Mail
Item Code
PB 700.A 190 gerade, droite, straight, diritta 5 10 0 7 610733 004522 190.000 đ ADD
PB 700.B 190 gebogen, coudée, curved, piegata 6 10 0 7 610733 004539 190.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 704 K

View Details

PB 704

View Details

PB 703

View Details

PB 702 A

View Details

Notice
Gọi ngay