PB SWISS TOOLS: Mũi vạch [thép vanađi crôm, mũi thay thế]

PB 700

Quick overview

Mũi vạch nghiêng, đầu mũi được làm bằng thép vanađi Crôm, mạ crôm, thay thế được và thân đánh bóng

E-Mail
Item Code
PB 700.190 190 28 10 0 7 610733 004515 486.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 704 K

View Details

PB 704

View Details

PB 703

View Details

PB 702 A

View Details

Notice
Gọi ngay