PB SWISS TOOLS: Mũi vạch [thép vanađi crôm, mũi thay thế]

PB 703

Quick overview

Mũi vạch nghiêng, đầu mũi được làm bằng thép vanađi crôm, mạ Crôm, phần thân bọc nhựa.

E-Mail
Item Code
PB 703.220 220 16 10 0 7 610733 004577 383.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 704 K

View Details

PB 704

View Details

PB 702 A

View Details

PB 700 A

View Details

Notice
Gọi ngay