PB SWISS TOOLS: Mũi vạch [thép carbon, tay cầm điện tử móc cài]

PB 704 K

Quick overview

Mũi vạch với mũi thép carbon, tay cầm điện tử có móc cài và nắp bảo vệ.

E-Mail
Item Code
PB 704.K 4-20 4 20 135 21 10 0 7 610733 019915 691.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 704

View Details

PB 703

View Details

PB 702 A

View Details

PB 700 A

View Details

Notice
Gọi ngay