PB SWISS TOOLS: Đột tâm, đầu kim loại [thân trơn]

PB 712

Quick overview

Đột tâm với đầu kim loại cứng, thân bát giác.

E-Mail
Item Code
PB 712.1 100 8 34 10 0 7 610733 004652 921.000 đ ADD
PB 712.2 120 10 65 10 0 7 610733 004669 1.022.000 đ ADD
PB 712.3 120 12 89 10 0 7 610733 004676 1.108.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 758 SET

View Details

PB 758

View Details

PB 755 BL

View Details

PB 755

View Details

Notice
Gọi ngay