PB SWISS TOOLS: Lưỡi tô vít mũi vạch, mạ vàng [lực xiết trung bình]

PB 7215 E G

Quick overview

Lưỡi tô vít thay thế với mũi vạch đầu vuông mạ vàng thật 23.6 carat và tay cầm PB 215 A, 8215 A, 8215 A-ESD.

E-Mail
Item Code
PB 7215.E G 90 170 32 10 0 7 610733 071760 633.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 7215 PH G

View Details

PB 7215 C G

View Details

PB 215 E

View Details

PB 215 V 1/4

View Details

Notice
Gọi ngay