PB SWISS TOOLS: Đột cắt [thân vân]

PB 725

Quick overview

Đột cắt, đầu lõm, thân có vân.

E-Mail
Item Code
PB 725.1 8 100 1 28 10 0 7 610733 004935 285.000 đ ADD
PB 725.1,5 8 100 1.5 28 10 0 7 610733 004942 285.000 đ ADD
PB 725.2 8 100 2 29 10 0 7 610733 004959 285.000 đ ADD
PB 725.2,5 8 100 2.5 30 10 0 7 610733 004966 285.000 đ ADD
PB 725.3 8 100 3 30 10 0 7 610733 004973 285.000 đ ADD
PB 725.4 8 100 4 31 10 0 7 610733 004980 285.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 758 SET

View Details

PB 758

View Details

PB 755 BL

View Details

PB 755

View Details

Notice
Gọi ngay