PB SWISS TOOLS: Đột cắt [thân trơn]

PB 730

Quick overview

Đột cắt, đầu bằng, hình bát giác và thân trơn.

E-Mail
Item Code
PB 730.1 100 8 1 30 10 0 7 610733 005000 288.000 đ ADD
PB 730.2 110 8 2 35 10 0 7 610733 005017 305.000 đ ADD
PB 730.3 125 10 3 62 10 0 7 610733 005024 357.000 đ ADD
PB 730.4 140 12 4 104 10 0 7 610733 005031 481.000 đ ADD
PB 730.5 165 14 5 161 10 0 7 610733 005048 619.000 đ ADD
PB 730.6 180 14 6 180 10 0 7 610733 005055 691.000 đ ADD
PB 730.8 200 14 8 212 10 0 7 610733 005062 780.000 đ ADD
PB 730.10 200 16 10 274 10 0 7 610733 005079 918.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 745

View Details

PB 735 B CN

View Details

PB 735 BL

View Details

PB 735

View Details

Notice
Gọi ngay