PB SWISS TOOLS: Bộ đột cắt [thân trơn]

PB 735 BL

Quick overview

Bộ đột cắt, đầu phẳng, thân bát giác và trơn, trong miếng nhựa cài tiện dụng.

E-Mail
Item Code
PB 735.BL 735/1.5, 2, 3, 4, 5, 6 406 10 0 7 610733 010578 2.095.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 758 SET

View Details

PB 758

View Details

PB 755 BL

View Details

PB 755

View Details

Notice
Gọi ngay