PB SWISS TOOLS: Đột cắt [thân trơn]

PB 735

Quick overview

Đột cắt, đầu bằng, thân bát giác và thân trơn.

E-Mail
Item Code
PB 735.2 120 10 2 59 10 0 7 610733 005109 337.000 đ ADD
PB 735.3 120 10 3 59 10 0 7 610733 005116 337.000 đ ADD
PB 735.4 120 10 4 61 10 0 7 610733 005123 337.000 đ ADD
PB 735.5 120 10 5 63 10 0 7 610733 005130 337.000 đ ADD
PB 735.6 120 10 6 64 10 0 7 610733 005147 337.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 758 SET

View Details

PB 758

View Details

PB 755 BL

View Details

PB 755

View Details

Notice
Gọi ngay