PB SWISS TOOLS: Đột cắt [thân trơn]

PB 745

Quick overview

Đột cắt, đầu lõm, thân bát giác.

E-Mail
Item Code
PB 745.1,5 120 10 1.5 58 10 0 7 610733 005178 386.000 đ ADD
PB 745.2 120 10 2 59 10 0 7 610733 005185 386.000 đ ADD
PB 745.3 120 10 3 61 10 0 7 610733 005192 386.000 đ ADD
PB 745.4 120 10 4 62 10 0 7 610733 005208 386.000 đ ADD
PB 745.5 120 10 5 63 10 0 7 610733 005215 386.000 đ ADD
PB 745.6 120 10 6 65 10 0 7 610733 005222 386.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 758 SET

View Details

PB 758

View Details

PB 755 BL

View Details

PB 755

View Details

Notice
Gọi ngay