PB SWISS TOOLS: Bộ đột rãnh, đóng vỉ [thân trơn]

PB 750 B CN

Quick overview

Bộ đột rãnh, thân bát giác-trơn, trong miếng nhựa cài tiện dụng và đóng gói dạng vỉ.

E-Mail
Item Code
PB 750.B CN 750/2, 3, 4, 5, 6, 7 496 10 0 7 610733 235384 2.976.000 đ ADD
PB 755.B CN 755/2, 3, 4, 5, 6, 7 457 10 0 7 610733 235391 2.866.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 758 SET

View Details

PB 758

View Details

PB 755 BL

View Details

PB 755

View Details

Notice
Gọi ngay