PB SWISS TOOLS: Bộ dụng cụ đột rãnh [thân trơn]

PB 750 BL

Quick overview

Bộ đột rãnh, thân bát giác, trong miếng nhựa cài tiện dụng.

E-Mail
Item Code
PB 750.BL 750/2, 3, 4, 5, 6, 7 464 10 3 7 610733 010592 2.861.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 758 SET

View Details

PB 758

View Details

PB 755 BL

View Details

PB 755

View Details

Notice
Gọi ngay