PB SWISS TOOLS: Bộ đột rãnh, đóng vỉ [thân trơn, mạ màu]

PB 755 BL RB CN

Quick overview

Bộ đột rãnh mạ màu, thân bát giác với màu sắc khác nhau theo kích thước, đóng gói dạng vỉ.

E-Mail
Item Code
PB 755.BL RB CN 755 RB/ 2, 3, 4, 5, 6, 8 457 10 0 7 610733 243099 2.970.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 755 BL RB

View Details

PB 755 RB

View Details

Notice
Gọi ngay