PB SWISS TOOLS: Đột rãnh [thân trơn, mạ màu]

PB 755 RB

Quick overview

Đột rãnh mạ màu, thân bát giác với màu sắc khác nhau theo kích thước.

E-Mail
Item Code
PB 755.2 GR Màu xanh lá cây 150 10 2 40 57 10 0 7 610733 243174 463.000 đ ADD
PB 755.3 YG Màu vàng xanh 150 10 3 40 59 10 0 7 610733 243181 463.000 đ ADD
PB 755.4 YE Màu vàng 150 10 4 40 62 10 0 7 610733 243198 463.000 đ ADD
PB 755.5 OR Màu cam 150 10 5 40 65 10 0 7 610733 243204 463.000 đ ADD
PB 755.6 RE Màu đỏ 150 10 6 40 68 10 0 7 610733 243211 463.000 đ ADD
PB 755.8 BL Màu xanh 150 10 8 40 78 10 0 7 610733 243228 463.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 755 BL RB CN

View Details

PB 755 BL RB

View Details

Notice
Gọi ngay