PB SWISS TOOLS: Đột rãnh [thân trơn]

PB 755

Quick overview

Đột rãnh, thân bát giác.

E-Mail
Item Code
PB 755.2 150 10 2 40 57 10 0 7 610733 005352 446.000 đ ADD
PB 755.2,5 150 10 2.5 40 57 10 0 7 610733 012619 446.000 đ ADD
PB 755.3 150 10 3 40 59 10 0 7 610733 005369 446.000 đ ADD
PB 755.4 150 10 4 40 62 10 0 7 610733 005376 446.000 đ ADD
PB 755.5 150 10 5 40 65 10 0 7 610733 005383 446.000 đ ADD
PB 755.6 150 10 6 40 68 10 0 7 610733 005390 446.000 đ ADD
PB 755.7 150 10 7 45 73 10 0 7 610733 005406 446.000 đ ADD
PB 755.8 150 10 8 45 78 10 0 7 610733 005413 446.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 758 SET

View Details

PB 758

View Details

PB 755 BL

View Details

PB 750 B CN

View Details

Notice
Gọi ngay