PB SWISS TOOLS: Bộ đột rãnh, hộp nhựa [thân có tay cầm]

PB 758 SET

Quick overview

Bộ đột rãnh, thân hình bát giác và có tay cầm, đựng trong hộp nhựa bền dùng.

E-Mail
Item Code
PB 758.SET 758/ 2, 3, 4, 5, 6, 8 813 1 0 7 610733 254446 4.774.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 758

View Details

PB 755 BL

View Details

PB 755

View Details

PB 750 B CN

View Details

Notice
Gọi ngay