PB SWISS TOOLS: Đột rãnh [thân có tay cầm]

PB 758

Quick overview

Đột rãnh, thân hình bát giác và có tay cầm.

E-Mail
Item Code
PB 758.2 140 10 2 47 68 10 0 7 610733 254385 619.000 đ ADD
PB 758.3 145 10 3 52 68 10 0 7 610733 254392 633.000 đ ADD
PB 758.4 175 10 4 67 84 10 0 7 610733 254408 671.000 đ ADD
PB 758.5 180 10 5 72 89 10 0 7 610733 254415 688.000 đ ADD
PB 758.6 205 10 6 82 109 10 0 7 610733 254422 728.000 đ ADD
PB 758.8 210 10 8 88 126 10 0 7 610733 254439 745.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 758 SET

View Details

PB 755 BL

View Details

PB 755

View Details

PB 750 B CN

View Details

Notice
Gọi ngay