PB SWISS TOOLS: Dụng cụ móc [tay cầm SwissGrip]

PB 7672

Quick overview

Dụng cụ móc với tay cầm SwissGrip, dùng để tháo rời các vòi của thiết bị bức xạ khỏi các ổ nối.

E-Mail
Item Code
PB 7673.6-100 6 100 205 93 10 0 7 610733 033188 757.000 đ ADD
PB 7672.6-90 6 90 200 87 10 0 7 610733 033171 757.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 7674 CN

View Details

Notice
Gọi ngay