PB SWISS TOOLS: Bộ dụng cụ móc, đóng vỉ [tay cầm SwissGrip]

PB 7674 CN

Quick overview

Bộ dụng cụ móc với tay cầm SwissGrip, dùng để tháo rời các vòi của thiết bị bức xạ khỏi các ổ nối được. Đóng gói dạng vỉ, có 2 chiếc/bộ.

E-Mail
Item Code
PB 7674.CN 7672; 7673 203 10 0 7 610733 235919 1.514.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 7672

View Details

Notice
Gọi ngay