PB SWISS TOOLS: Đục bằng [mạ màu]

PB 800

Quick overview

Đục bằng, thân hình ôvan, mạ màu đỏ.

E-Mail
Item Code
PB 800.14 125 12 x 6 14 62 10 0 7 610733 005628 407.000 đ ADD
PB 800.18 125 16 x 8 18 106 10 0 7 610733 005635 507.000 đ ADD
PB 800.22 150 20 x 12 22 231 10 0 7 610733 005642 672.000 đ ADD
PB 800.25 175 20 x 12 25 268 10 0 7 610733 005659 837.000 đ ADD
PB 800.28-200 200 26 x 13 28 431 10 0 7 610733 005666 1.101.000 đ ADD
PB 800.28-250 250 26 x 13 28 543 5 0 7 610733 005673 1.362.000 đ ADD
PB 800.28-300 300 26 x 13 28 667 5 0 7 610733 005680 1.653.000 đ ADD
PB 800.30-350 350 28 x 14 30 929 5 0 7 610733 005697 2.178.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 870 CN

View Details

PB 860 H

View Details

PB 850 B CN

View Details

PB 850 BL

View Details

Notice
Gọi ngay