PB SWISS TOOLS: Đục rãnh, mũi vát [mạ màu]

PB 804

Quick overview

Đục rãnh, thân nhỏ, vát cạnh, mạ màu đỏ.

E-Mail
Item Code
PB 804 235 26x7 30 26 260 10 0 7 610733 018512 1.112.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 870 CN

View Details

PB 860 H

View Details

PB 850 B CN

View Details

PB 850 BL

View Details

Notice
Gọi ngay