PB SWISS TOOLS: Đục bằng [mạ Crôm]

PB 805

Quick overview

Đục lưỡi bằng, thân bát giác, mạ crôm.

E-Mail
Item Code
PB 805.10 120 8 10 45 10 0 7 610733 005710 276.000 đ ADD
PB 805.12 130 10 12 75 10 0 7 610733 005727 369.000 đ ADD
PB 805.14 150 10 14 87 10 0 7 610733 005734 399.000 đ ADD
PB 805.18 165 12 18 139 10 0 7 610733 005741 510.000 đ ADD
PB 805.22 180 14 22 208 10 0 7 610733 005758 663.000 đ ADD
PB 805.25 200 16 25 294 10 0 7 610733 005765 896.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 870 CN

View Details

PB 860 H

View Details

PB 850 B CN

View Details

PB 850 BL

View Details

Notice
Gọi ngay