PB SWISS TOOLS: Đục chéo [mạ Crôm]

PB 815

Quick overview

Đục cắt chéo, thân bát giác, mạ crôm.

E-Mail
Item Code
PB 815.5 130 10 5 67 10 0 7 610733 005789 596.000 đ ADD
PB 815.6 150 10 6 83 10 0 7 610733 005796 630.000 đ ADD
PB 815.7 165 12 7 125 10 0 7 610733 005802 777.000 đ ADD
PB 815.8 180 14 8 189 10 0 7 610733 005819 1.019.000 đ ADD
PB 815.10 200 16 10 273 10 0 7 610733 005826 1.307.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 870 CN

View Details

PB 860 H

View Details

PB 850 B CN

View Details

PB 850 BL

View Details

Notice
Gọi ngay