PB SWISS TOOLS: DỤNG CỤ ĐẶC BIỆT, Tô vít van xe [tay cầm SwissGrip]

PB 8196 V-165

Quick overview

Tô vít van xe với tay cầm SwissGrip.

TIRE VALVE SCREWDRIVER_icon

E-Mail
Item Code
PB 8196.V-165 4.5 165 247 39 10 0 7 610733 264650 584.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8197 V-15

View Details

Notice
Gọi ngay