PB SWISS TOOLS: DỤNG CỤ ĐẶC BIỆT, Tô vít van xe [tay cầm ngắn SwissGrip]

PB 8197 V-15

Quick overview

Tô vít van xe với tay cầm ngắn SwissGrip.

TIRE VALVE SCREWDRIVER_icon

E-Mail
Item Code
PB 8197.V-15 4.5 15 60 27 10 0 7 610733 264667 555.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8196 V-165

View Details

Notice
Gọi ngay