PB SWISS TOOLS: Tô vít đầu lục giác chụp [tay cầm SwissGrip ESD]

PB 8200 ESD

Quick overview

Tô vít với đầu lục giác chụp dành cho ốc vít  lục giác. Với tay cầm SwissGrip ESD – Phóng xả tĩnh điện (tiêu tán), điện trở bề mặt từ 1 mê ga ôm đến 1 gi ga ôm.

E-Mail
Item Code
PB 8200.5-85 ESD 2,5 85 180 45 10 0 7 610733 256129 777.000 đ ADD
PB 8200.5,5-90 ESD 3 90 190 54 10 0 7 610733 256136 817.000 đ ADD
PB 8200.6-90 ESD 3,5 90 195 74 10 0 7 610733 256143 846.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8400 ESD

View Details

PB 8206 S ESD

View Details

PB 8205 ESD

View Details

PB 8200 S ESD

View Details

Notice
Gọi ngay