PB SWISS TOOLS: Tô vít đầu lục giác chụp, lục giác cán [tay cầm SwissGrip]

PB 8200 S

Quick overview

Tô vít đầu chụp lục giác với tay cầm SwissGrip dành cho ốc vít lục giác, với phần thân lục giác gần cán tay cầm

E-Mail
Item Code
PB 8200.S 8-120 5 120 230 10 101 10 9 7 610733 068616 1.030.000 đ ADD
PB 8200.S 9-140 140 250 10 120 10 9 7 610733 068623 1.128.000 đ ADD
PB 8200.S 10-160 6 160 270 10 133 10 9 7 610733 068630 1.307.000 đ ADD
PB 8200.S 11-180 7 180 300 13 183 10 9 7 610733 068647 1.482.000 đ ADD
PB 8200.S 12-190 190 310 13 210 10 0 7 610733 068654 1.773.000 đ ADD
PB 8200.S 13-200 8 200 320 17 262 10 10 7 610733 068661 1.997.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8206 S

View Details

PB 8205

View Details

PB 8200

View Details

Notice
Gọi ngay