PB SWISS TOOLS: Tô vít đầu lục giác tròn [tay cầm SwissGrip]

PB 8206 S

Quick overview

Tô vít đầu lục giác tròn với tay cầm SwissGrip dành cho ốc vít lục giác.

E-Mail
Item Code
PB 8206.S1,27-50 1,27 2,5 1,4 50 127 12 10 0 7 610733 089307 446.000 đ ADD
PB 8206.S1,5-70 1,5 3 1,6-2 70 147 12 10 0 7 610733 089314 446.000 đ ADD
PB 8206.S2-80 2 4 2,5 80 157 13 10 8 7 610733 089321 452.000 đ ADD
PB 8206.S2,5-90 2,5 5 3 90 167 15 10 8 7 610733 089338 458.000 đ ADD
PB 8206.S3-100 3 6 4 100 180 22 10 0 7 610733 079162 463.000 đ ADD
PB 8206.S4-120 4 8 5 120 210 37 10 0 7 610733 079179 532.000 đ ADD
PB 8206.S5-140 5 10 6 140 235 55 10 2 7 610733 079186 613.000 đ ADD
PB 8206.S6-160 6 12-14 8 160 260 81 10 0 7 610733 079193 696.000 đ ADD
PB 8206.S8-180 8 16 10 180 290 148 10 0 7 610733 079780 918.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8205

View Details

PB 8200 S

View Details

PB 8200

View Details

Notice
Gọi ngay