PB SWISS TOOLS: Tay cầm thay thế, cho lưỡi tô vít PB 215 [SwissGrip ESD]

PB 8215 A ESD

Quick overview

Tay cầm thay thế dành cho các lưỡi tô vít thay thế PB 215 với tay cầm SwissGrip ESD – Phóng xả tĩnh điện (tiêu tán), điện trở bề mặt từ 1 mê ga ôm đến 1 gi ga ôm.

E-Mail
Item Code
PB 8215.A ESD 29 105 47 10 0 7 610733 246915 345.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8400 ESD

View Details

PB 8206 S ESD

View Details

PB 8205 ESD

View Details

PB 8200 S ESD

View Details

Notice
Gọi ngay