PB SWISS TOOLS: Tay cầm thay thế, cho lưỡi tô vít PB 215 [SwissGrip]

PB 8215 A

Quick overview

Tay cầm thay thế SwissGrip dành cho lưỡi tô vít thay thế loại PB 215.

E-Mail
Item Code
PB 8215.A 29 105 38 10 4 7 610733 089413 317.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 7215 E G

View Details

PB 7215 PH G

View Details

PB 7215 C G

View Details

PB 215 E

View Details

Notice
Gọi ngay