PB SWISS TOOLS: Hộp tô vít [tay cầm Classic]

PB 8215 Box

Quick overview

Hộp tô vít với tay cầm SwissGrip, tô vít điện tử có chốt xoay và các lưỡi tô vít thay thế trong hộp nhựa tiện dụng.

E-Mail
Item Code
PB 8215.Box 8215A, 215/C2, C3, C4, C5, E2, PH1, PH2; 120/0, 1 700 1 0 7 610733 228874 4.138.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8218 POS

View Details

PB 8218

View Details

PB 9516 Red

View Details

PB 9515 Blue

View Details

Notice
Gọi ngay