PB SWISS TOOLS: Bộ tô vít cuộn da [tay cầm SwissGrip]

PB 8215

Quick overview

Bộ tô vít cuộn da với tay cầm SwissGrip, tô vít điện tử có chốt xoay và các lưỡi tô vít thay thế trong bao da tiện dụng (giả da),
Ind.= 1 bộ/hộp,
L= 25 bộ/hộp

E-Mail
Item Code
PB 8215.ind 8215A, 215/C2, C3, C4, C5, E2, PH1, PH2; 120/0, 1 441 1 1 7 610733 089383 3.707.000 đ ADD
PB 8215.L 25 8215A, 215/C2, C3, C4, C5, E2, PH1, PH2; 120/0, 1 441 25 0 7 610733 089390 3.592.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8218 POS

View Details

PB 8218

View Details

PB 9516 Red

View Details

PB 9515 Blue

View Details

Notice
Gọi ngay