PB SWISS TOOLS: Bộ giá tô vít vải bạt, 6 màu sắc [tay cầm SwissGrip]

PB 8218 POS

Quick overview

Bộ giá tô vít với tay cầm SwissGrip, tô vít điện tử có chốt xoay và các lưỡi tô vít thay thế trong bao cuộn vải bạt, có 6 màu sắc khác nhau đựng trong một giá trưng bày POS.

8218-1

E-Mail
Item Code
PB 8218.POS 6 x 8218 2378 1 0 7 610733 256518 25.556.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8218

View Details

PB 9516 Red

View Details

PB 9515 Blue

View Details

PB 9216 Red

View Details

Notice
Gọi ngay