PB SWISS TOOLS: Bộ tô vít vải bạt [tay cầm SwissGrip]

PB 8218

Quick overview

Bộ tô vít với tay cầm SwissGrip, tô vít điện tử có chốt xoay và các lưỡi tô vít thay thế trong bao cuộn vải bạt, có 6 màu sắc khác nhau.

8218-1

E-Mail
Item Code
PB 8218.BO 8215A, 215/C2, C3, C4, C5, E2, PH1, PH2; 120/0, 1 383 1 0 7 610733 255115 4.259.000 đ ADD
PB 8218.GY 8215A, 215/C2, C3, C4, C5, E2, PH1, PH2; 120/0, 1 383 1 0 7 610733 255122 4.259.000 đ ADD
PB 8218.BK 8215A, 215/C2, C3, C4, C5, E2, PH1, PH2; 120/0, 1 383 1 0 7 610733 255139 4.259.000 đ ADD
PB 8218.TO 8215A, 215/C2, C3, C4, C5, E2, PH1, PH2; 120/0, 1 383 1 0 7 610733 255146 4.259.000 đ ADD
PB 8218.PE 8215A, 215/C2, C3, C4, C5, E2, PH1, PH2; 120/0, 1 383 1 0 7 610733 255153 4.259.000 đ ADD
PB 8218.TU 8215A, 215/C2, C3, C4, C5, E2, PH1, PH2; 120/0, 1 383 1 0 7 610733 255160 4.259.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8218 POS

View Details

PB 9516 Red

View Details

PB 9515 Blue

View Details

PB 9216 Red

View Details

Notice
Gọi ngay