PB SWISS TOOLS: Bộ dụng cụ khóa kéo [tô vít, kìm Knipex]

PB 8219

Quick overview

Bộ dụng cụ khóa kéo gồm có tay cầm SwissGrip, tô vít điện tử có chốt xoay, các lưỡi tô vít thay thế và kìm mỏ quạ dài 160 mm và kìm điện dài 150 mm của Knipex. Rất thuận tiện khi sử dụng ở nhà hay trên đường, túi khóa hiện có sẵn 3 màu khác nhau để bạn thoái mái lựa chọn.

8219-1

E-Mail
Item Code
PB 8219.PE 8215A, 215/C2, C3, C4, C5, E2, PH1, PH2; 120/0, 1; Knipex 160mm, 150mm 951 1 0 7 610733 255177 10.216.000 đ ADD
PB 8219.GY 8215A, 215/C2, C3, C4, C5, E2, PH1, PH2; 120/0, 1; Knipex 160mm, 150mm 951 1 0 7 610733 255184 10.216.000 đ ADD
PB 8219.BO 8215A, 215/C2, C3, C4, C5, E2, PH1, PH2; 120/0, 1; Knipex 160mm, 150mm 951 1 0 7 610733 255191 10.216.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8219 POS

View Details

Notice
Gọi ngay