PB SWISS TOOLS: Bộ tô vít, giá treo, đóng vỉ [tay cầm SwissGrip]

PB 8240 CN

Quick overview

Bộ tô vít với tay cầm SwissGrip kèm giá treo tường, đóng gói dạng vỉ.

E-Mail
Item Code
PB 8240.CN 8100/1, 2, 3, 4, 5, 6 577 10 0 7 610733 236343 3.315.000 đ ADD
PB 8242.CN 8190/0, 1, 2, 3 375 10 0 7 610733 236350 2.322.000 đ ADD
PB 8243.CN 8192/0, 1, 2, 3 373 10 0 7 610733 236367 2.438.000 đ ADD
PB 8244.CN 8100/1, 2, 3, 4; 8190/1, 2 423 10 0 7 610733 236374 2.872.000 đ ADD
PB 8245.CN 8100/1, 2, 3, 4; 8192/1, 2 423 10 0 7 610733 236381 2.927.000 đ ADD
PB 8440.CN 8400/8, 9, 10, 15, 20, 25 362 10 0 7 610733 236404 3.102.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8250 CN

View Details

PB 8240

View Details

Notice
Gọi ngay