PB SWISS TOOLS: Bộ tô vít, giá treo [tay cầm SwissGrip]

PB 8240

Quick overview

Bộ tô vít với tay cầm SwissGrip kèm giá treo tường.

E-Mail
Item Code
PB 8240 8100/1, 2, 3, 4, 5, 6 622 1 2 7 610733 078684 3.143.000 đ ADD
PB 8242 8190/0, 1, 2, 3 398 1 3 7 610733 078707 2.150.000 đ ADD
PB 8243 8192/0, 1, 2, 3 363 1 0 7 610733 078714 2.265.000 đ ADD
PB 8244 8100/1, 2, 3, 4; 8190/1, 2 444 1 3 7 610733 078721 2.699.000 đ ADD
PB 8245 8100/1, 2, 3, 4; 8192/1, 2 443 1 0 7 610733 078738 2.754.000 đ ADD
PB 8440 8400/8, 9, 10, 15, 20, 25 384 1 0 7 610733 078745 2.930.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8250 CN

View Details

PB 8240 CN

View Details

Notice
Gọi ngay