PB SWISS TOOLS: Đục nhọn, loại dài [mạ Crôm]

PB 825

Quick overview

Đục mũi nhọn dành cho thợ điện, thân bát giác, loại dài và mạ crôm.

E-Mail
Item Code
PB 825.1 200 6.5 49 10 0 7 610733 005956 527.000 đ ADD
PB 825.3 250 8 92 10 0 7 610733 005963 659.000 đ ADD
PB 825.5 250 10 143 10 0 7 610733 005970 794.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 870 CN

View Details

PB 860 H

View Details

PB 850 B CN

View Details

PB 850 BL

View Details

Notice
Gọi ngay