PB SWISS TOOLS: Bộ tô vít, đóng vỉ [tay cầm SwissGrip]

PB 8250 CN

Quick overview

Bộ tô vít với tay cầm SwissGrip không kèm giá gắn treo tường, đóng gói dạng vỉ.

E-Mail
Item Code
PB 8250.CN 8100/1, 2, 3, 4, 5; 8190/1, 2 485 10 0 7 610733 234943 3.226.000 đ ADD
PB 8250.P CN 8100/1, 2, 3, 4, 5; 8192/1, 2 488 10 0 7 610733 236398 3.281.000 đ ADD
PB 8460.CN 8400/8, 9, 10, 15, 20, 25 277 10 0 7 610733 234936 2.838.000 đ ADD
PB 8260.CN 8100/1; 8190/0 58 10 0 7 610733 274260 719.000 đ ADD
PB 8261.CN 8100/3; 8190/1 130 10 0 7 610733 274277 927.000 đ ADD
PB 8262.CN 8100/4; 8190/2 194 10 0 7 610733 274284 1.128.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8240 CN

View Details

PB 8240

View Details

Notice
Gọi ngay