PB SWISS TOOLS: Dụng cụ đo lực MecaTorque Preset [cho đầu vặn vít C6 & E6]

PB 8313 M

Quick overview

Dụng cụ đo lực MecaTorque Preset: Giá trị đo lực đã được thiết lập sẵn, không có đĩa thang đo lực, với đầu lưỡi đo lực có nam châm dành cho các đầu vặn vít C6 và E6 (dung sai hiệu chuẩn +/-6%).

E-Mail
Item Code
PB 8313.M 20 cNm cNm: min. 10, set 20, max. 50 Màu ghi nhạt 71 1 0 7 610733 252114 4.950.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8324 A

View Details

PB 8314 M

View Details

PB 8314 A

View Details

PB 8313 A

View Details

Notice
Gọi ngay