PB SWISS TOOLS: Dụng cụ đo lực DigiTorque cho lưỡi tô vít thay thế PB 215

PB 8320

Quick overview

Dụng cụ đo lực DigiTorque, với màn hình điện tử:

  • Dành cho lưỡi tô vít thay thế PB 215 với màn hình điện tử ở cuối tay cầm.
  • Dễ dàng cài đặt mô-men xoắn mong muốn ngay lập tức hiển thị ở trong màn hình.
  • Mô-men xoắn/dải đo lực: 10-80 cNm, 0.4 – 2.5 Nm và 1.0 – 5.0 Nm

8320A (a)

E-Mail
Item Code
PB 8320.A 10-80 cNm: min. 10.0 - max. 80.0 / lbf*in: min. 0.89 - max. 7.08 Màu ghi nhạt 1 0 7 610733 211180 9.785.000 đ ADD
PB 8320.A 0,4-2,5 Nm: min. 0.40 - max. 2.50 / lbf*ft: min. 0.30 - max. 1.84 Màu ghi 1 0 7 610733 211197 9.785.000 đ ADD
PB 8320.A 1,0-5,0 Nm: min. 1.00 - max. 5.00 / lbf*ft: min. 0.74 - max. 3.69 Màu đen 1 0 7 610733 211203 9.785.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8325 Set B

View Details

PB 8325 Set A

View Details

PB 8325

View Details

PB 8320 Set B

View Details

Notice
Gọi ngay