PB SWISS TOOLS: Dụng cụ đo lực MecaTorque Preset, chữ L [cho lưỡi thay thế PB 225]

PB 8324 A

Quick overview

Dụng cụ đo lực MecaTorque Preset – chữ L: Giá trị đo lực đã được thiết lập sẵn, không có đĩa thang đo lực, dành cho các lưỡi tô vít thay thế PB 225 (dung sai hiệu chuẩn +/-6%).

E-Mail
Item Code
PB 8324.A 10.0 Nm Nm: min. 3.2, set 10.0, max. 16.0 Màu đen 194 1 0 7 610733 252176 7.704.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8314 M

View Details

PB 8314 A

View Details

PB 8313 M

View Details

PB 8313 A

View Details

Notice
Gọi ngay