PB SWISS TOOLS: Bộ tô vít hoa khế, giá treo [tay cầm màu SwissGrip]

PB 8440 RB

Quick overview

Bộ tô vít với tay cầm màu SwissGrip cho ốc vít hoa khế, kèm giá treo tường, màu sắc tay cầm khác nhau theo kích thước.

E-Mail
Item Code
PB 8440.RB 8400 RB/8, 9, 10, 15, 20, 25 396 1 0 7 610733 244065 2.930.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8400 RB

View Details

PB 8243 RB

View Details

PB 8192 RB

View Details

PB 8242 RB

View Details

Notice
Gọi ngay