PB SWISS TOOLS: Tay cầm chụp đầu vặn vít 1/4", loại ngắn [tay cầm SwissGrip]

PB 8452 M

Quick overview

Tay cầm chụp ốc vít dành cho đầu vặn vít C 6,3 (1/4”) với tay cầm SwissGrip có nam châm.

E-Mail
Item Code
PB 8452.M-10 10 10 65 36 10 6 7 610733 251384 777.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8453 POS

View Details

PB 8453 CN

View Details

PB 8453

View Details

PB 454

View Details

Notice
Gọi ngay