PB SWISS TOOLS: Bộ đục và đột, đóng vỉ [mạ Crôm]

PB 850 B CN

Quick overview

Bộ đục và đột, thân trơn với miếng nhựa cài tiện dụng, 850 = Loại nhỏ, 855 = Loại trung bình, đóng gói dạng vỉ.

E-Mail
Item Code
PB 850.B CN 710/2; 730/3, 4; 805/12, 18; 815/5 573 10 0 7 610733 235407 3.151.000 đ ADD
PB 855.B CN 710/3; 730/3, 4; 805/18, 22; 815/7 905 10 0 7 610733 235414 4.081.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 870 CN

View Details

PB 860 H

View Details

PB 850 BL

View Details

PB 825

View Details

Notice
Gọi ngay